afb.

De Oude Put

datering: 1958
locatie: Verwersstraat 46

Beeldhouwkunst

156. Gevelsteen De oude Put

67
Noten
122.Mondelinge informatie van dhr. M. Schoenmakers, afdeling Registratie van de gemeente 's-Hertogenbosch
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 67