afb. A.F.A.M. Wetzer, 9 januari 2007

Wapen Duitsland

Stationsplein

Wapen van Duitsland op een van de betonnen pilaren van de bushalte.
Afbeeldingen

1983
     
Positie
v.l.n.r.
Station Ed. Cuypers:      4e positie voorgevel
Station S. van Ravesteyn: 1e positie linker zijvleugel, noordgevel
Station R. Steenhuis:     4e pilaar informatie-systeem bushalte