afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 december 2006

Stadswapen Leeuwarden

Stationsplein

"Van lazuur beladen met een klimmende leeuw van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon."
ngw.nl
Afbeeldingen

Leeuwarden
     
Positie
Station Ed. Cuypers:      Zuidzijde
Station S. van Ravesteyn: Linker geveltop, rechthoekige vaasvorm met bol, oostzijde
Station R. Steenhuis:     Noordelijke wapenzuil plein bushalte, zuidzijde