afb. A.F.A.M. Wetzer, 14 januari 2007

Provinciewapen Zeeland

Stationsplein

Afbeelding van het provinciewapen van Zeeland aan de gevel van het gebouw rechts van het station (R. Steenhuis).
Afbeeldingen

Zeeland

1983
   
Positie
v.l.n.r.
Station Ed. Cuypers:      Noordzijde
Station S. van Ravesteyn: 1e positie linker zijvleugel, oostgevel
Station R. Steenhuis:     3e gevelsteen op het gebouw rechts van het station