afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 december 2006

Provinciewapen Overijsel

Stationsplein

Afbeeldingen

Overijsel
     
Positie
Station Ed. Cuypers:      Noordzijde
Station S. van Ravesteyn: Rechter geveltop, rechthoekige vaasvorm met bol, zuidzijde
Station R. Steenhuis:     Noordelijke wapenzuil plein bushalte, noordzijde