afb. Pancras van der Vlist, 18 augustus 2005

De Blauwe Hont

datering: 1600
locatie: Snellestraat 29

Beeldhouwkunst

4. Gevelsteen De blauwe Hont

6
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 6
Artikelen
1974

Harry van den Besselaar

Bossche gevelstenen III
Boschboom Bladeren 16 (november 1974) 50-51
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 201

n: vermelding in een voetnoot