afb. A.F.A.M. Wetzer, 5 augustus 2006

Cosmas en Damianus

kunstenaar: Jacques de Bresser
datering: 1952
locatie: Kardinaal van Rossumplein 3

Beeldhouwkunst

135. Gevelsteen met Cosmas en Damianus

60
Noten
103.Timmers, op.cit. (zie noot 35), pag. 248 en 249
104.Mondelinge informatie van de huidige eigenaren/gebruikers van de panden Kardinaal van Rossumplein nrs. 3 en 5, de artsen Mensen en Mensen, wier vader -eveneens arts- de steen heeft laten plaatsen in 1952
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 60
Artikelen
2013

Geert Donkers

Cosmas en Damianus
KringNieuws 6 (2013) 32