afb.

De Drie Slooten

kunstenaar: J. Strik
datering: 1937
locatie: Postelstraat 29

Beeldhouwkunst

105. Gevelsteen De drie Slootels

44
Noten
59.Mondelinge informatie van de Sectie Bouwhistorie en archeologie van de Gemeente 's-Hertogenbosch
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 44