afb. Ellie de Vries

Moza´ek : Vrouw met kind

Palestrinastraat 123-101

Daniels

Moza´ek : Vrouw met kind [13]

Palestrinastraat 123-101

21
Monique Daniels, 'Moza´eken en reliŰfs' in Bossche Kringen 1 (2020) 20, 21
Literatuur en bronnenpublicaties

Monique Daniels, 'Moza´eken en reliŰfs' in Bossche Kringen 1 (2020) 17-24

n: vermelding in een voetnoot