afb. Marien Krijger, 2003

De Gulden Hopsack

datering: na 1619
locatie: Orthenstraat 5

Beeldhouwkunst

19. Gevelsteen De gulden Hopsack

11
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 11
Artikelen
1984

Henny Molhuysen

Oe gotte kčk daor. De Gulden Hopsack
Brabants Dagblad donderdag 12 april 1984 (foto)