afb. Jan Verhoeff, 5 februari 1985

Petrus Was

locatie: Onbekend

Was ingemetseld in een muur van de Gemeentelijke Sociale Dienst in het pand Doode Nieuwstraat 40. Waar het zich nu bevindt is onbekend.
A.F.A.M. (Ton) Wetzer
Beeldhouwkunst

2. Wapensteen Petrus Was

6
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 6
Artikelen
1985

Henny Molhuysen

Oe gotte kčk daor. Petrus Was
Brabants Dagblad donderdag 7 februari 1985 (foto)
 
Afbeeldingen

Onbekend
     
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 411

n: vermelding in een voetnoot