afb.

Eerste steenlegging door Johannes van Venroy

Den Eerwaarde heer D Heer
Johannes van Venroy,
Plebaan deser Stadt,
heeft aan dit gebouw,
den eerste steen gelegt,
in het jaar 1779.

3D Model
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A. Coppens, Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's Hertogenbosch II (1841) 154

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 318, 343

n: vermelding in een voetnoot