afb. J.A.M. Roelands, ca 1960

Wapensteen

datering: 1677
locatie: De Mortel

Wapensteen boven de poort naar de straat aan de zijde van de Keizerstraat. Het wapen is weggekapt. De steen is afkomstig van de Diezeboog bij de Lombartsbrug.
Stadsarchief (0037483)