afb. Fotopersbureau Het Zuiden

Neville Chamberlain

datering: 1938
locatie: Markt 1 (links van het bordes)

LAUS DEO SEMPER DAX OPTIMA RERUM
Deze inscriptie werd aangebracht na de 'vredesmissie' van de Engelse premier Chamberlain. In 1940, nadat de stad was bezet, werd de tekst verwijderd.
Stadsarchief (0005675)
Artikelen
1939

Hulde aan Chamberlain

Een spreuk in den gevel van het Bossche raadhuis
De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch heeft besloten in den frontgevel van het raadhuis een spreuk te laten beitelen ter gedachtenis aan het vredeswerk van den Engelschen minister Chamberlain. De tekst zal luiden: Laus Deo Semper. -- Ter dankbare herinnering aan het grootsche vredeswerk van Neville Chamberlain. -- September 1938. -- Pax optima rerum.
Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad donderdag 13 october 1939 | 2
 
2021

Wim Hagemans

Chamberlain, bekrast en daarna weggevaagd
Bossche Kringen 3 (2021) 49-50
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Frans van Gaal, Een monumentaal oorlogsverhaal (2003) 18

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 243

n: vermelding in een voetnoot