afb. Ellie de Vries

Mozaïek : Gezinsleven

Jacob van Maerlantstraat 65-43

Daniels

Mozaïek : Gezinsleven [2]

Jacob van Maerlantstraat 65-43

19
Monique Daniels, 'Mozaïeken en reliëfs' in Bossche Kringen 1 (2020) 17, 19
Literatuur en bronnenpublicaties

Monique Daniels, 'Mozaïeken en reliëfs' in Bossche Kringen 1 (2020) 17-24

n: vermelding in een voetnoot