afb. A.F.A.M. Wetzer, 19 maart 2008

Grafsteen Goyart van Engeland

Burgemeester Loeffplein

Zerken uit de kapel van dit gasthuis, ... een zevende zerk (1616-1602) is ingemetseld in den voorgevel van het nieuwe ziekenhuis.
Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst
Van Sasse van Ysselt

Het tweede Groot Ziekengasthuis

282
De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch III ('s-Hertogenbosch 1910) 282
Artikelen
1931

N.N.

Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst
('s-Gravenhage 1931) 189
 
1935

P. Drs. Gerlachus

Grafsteen van Goijart van Engelant in het Groot Gasthuis
De Minderbroeders-Capucijnen in 's-Hertogenbosch 1611-1935, bijlage 1
 
1998

Broeder Gentilis van Loon ofm Cap

Een Eeuw Kapucijnen in 's-Hertogenbosch
Adr. Heinen ('s-Hertogenbosch 1998) 9