afb. J.A.M. Roelands, ca 1960

De Gekroonde Kandijpot

datering: 1743
locatie: Korenbrugstraat 2

Beeldhouwkunst

14. Gevelsteen d'gecroonde kandypot

9
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 9