afb. Marien Krijger, 2003

In den Brouwketel

Hinthamerstraat 76

Beeldhouwkunst

60. Gevelsteen Inden Brouwketel

26
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 26