afb. Tony Zeeuwe

De Witte Olifant

datering: 18e eeuw
locatie: Hinthamerstraat 26

Beeldhouwkunst

27. Gevelsteen De witte Olifant

13
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 201

n: vermelding in een voetnoot