afb. A.F.A.M. Wetzer, 8 oktober 2006

Den Ancker

Hinthamerstraat 218

Beeldhouwkunst

31. Gevelsteen Den Ancker

14
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 14
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 201

n: vermelding in een voetnoot