afb.

Gedenksteen

De nog steeds in het huis aanwezige steen met daarop een afbeelding van opgesloten en geketende zinnelozen en het jaartal 1442 is al vele malen afgebeeld. De steen is gemaakt bij gelegenheid van de nieuwbouw van 1686. De maker ervan was een zekere Peter van Coeverden, steenhouwer te Dordrecht. In de herberg De Keizer aan de Vismarkt sloten de zinneloosmeesters op 16 mei 1686 een overeenkomst met de kunstenaar. Op 3 juli reisden twee Bossche heren naar Dordrecht en kort daarop arriveerde de steen in 's-Hertogenbosch.
Reinier van Arkel 1442-1992
Vos

Ziek Den Bosch, bejaard Den Bosch

85
Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 85
Artikelen
1948

Elisabeth Neurenburg

VI. De Jongeren naast Hendrick de Keyser, Francesco Dieussart
De zeventiende eeuwsche beeldhoukunst in de noordelijke Nederlanden (1948) 100, 102
 
Literatuur en bronnenpublicaties

'Een merkwaardige gedenksteen in het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen ,,Reinier van Arkel'' te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1899) 169-171

n: vermelding in een voetnoot