afb. Gerard Monté, 8 mei 2004

De Drie Zwarte Mollen

Hinthamerstraat 190

Beeldhouwkunst

29. Gevelsteen De drie Mollen

13
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 13
Artikelen
1984

Henny Molhuysen

Oe gotte kèk daor. De Drie Mollen
Brabants Dagblad donderdag 18 oktober 1984 (foto)