afb. Koos Post, 1983

In de Lynbaan

datering: 1761
locatie: Hinthamereinde 62

Beeldhouwkunst

15. Gevelsteen In de Lynbaan

9
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 9
Oe gotte kk daor

In de Lynbaan

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 8 maart 1984
Artikelen
1984

Henny Molhuysen

Oe gotte kk daor : In de Lynbaan
Brabants Dagblad donderdag 8 maart 1984 (foto)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ach Lieve tijd : 800 jaar Den Bosch en de Bosschenaren 10 (1994) 224

n: vermelding in een voetnoot