afb. J.A.M. Roelands, ca 1965

Empel aan zijn burgemeester

datering: 1963
locatie: Empel, Burgemeester Godschalxstraat

Beeldhouwkunst

174. Wapensteen

73
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 73