afb. Ellie de Vries

Mozaïek : Drie figuren

Erasmusstraat 9

Daniels

Mozaïek : Drie figuren [6-9]

Erasmusstraat 9

21
Monique Daniels, 'Mozaïeken en reliëfs' in Bossche Kringen 1 (2020) 18, 20-21
Literatuur en bronnenpublicaties

Monique Daniels, 'Mozaïeken en reliëfs' in Bossche Kringen 1 (2020) 17-24

n: vermelding in een voetnoot