afb. A.F.A.M. (Ton) Wetzer, 4 februari 2020

Mozaïek : Twee meisjes

Coornhertstraat 1

Daniels

Mozaïek : Twee meisjes [11]

Coornhertstraat 1

21
Monique Daniels, 'Mozaïeken en reliëfs' in Bossche Kringen 1 (2020) 21
Artikelen
2020

Redactie

Aanvulling
Bossche Kringen 2 (2020) 47
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Monique Daniels, 'Mozaïeken en reliëfs' in Bossche Kringen 1 (2020) 17-24

n: vermelding in een voetnoot