afb. A.F.A.M. Wetzer, 11 maart 2009

Plaquette

datering: 2008
locatie: Choorstraat

De congregatie 'Dochters van Maria en Joseph'
De congregatie 'Dochters van Maria en Joseph', beter bekend als 'Zusters van de Choorstraat', vestigde zich in 1820 in 's-Hertogenbosch. Het oudste gebouwonderdeel dateert uit 1844, waaraan later in 1911 door architect W.Th. van Aalst het klooster, de kapel, de kweekschool en de muloschool zijn toegevoegd.
Het charitatieve werk van deze gemeenschap omvatte naast onderwijs, ziekenverpleging en bejaardenzorg ook hulp aan doven, slechthorenden en verstandelijk gehandicapten. Met de stichting van een aantal sociale instellingen kreeg de doelstelling gestalte. Met name in het Instituut voor Doven te Sint Michielsgestel, Huize Vincentius te Udenhout, St. Maartenskliniek en pedagogisch instituut te Nijmegen, Intsituut St. Marie te Eindhoven en de verzorgingstehuizen Huize Nazareth te Best, St. Martinushuis te Nuland en Huize Theresia te Eindhoven. De activiteiten vonden niet alleen plaats in Nederland, maar strekten zich ook uit tot BraziliŽ, China, IndonesiŽ en Congo. De zuster hebben bovendien een voortrekkersrol vervuld in het bijzondere onderwijs in Nederland.
De herontwikkeling van dit kloostercomplex tot woonappartementen dateert uit 2003 op initiatief van Leo J. Hoedemakers, de bouwer met architect ir. Stefan L. de Bever.In 2008 is de herontwikkeling middels de onthulling van deze plaquette geheel afgerond.