afb.

Maria met kind

datering: 1916-1966
locatie: Beurdsestraat

De in 1916 in de Beurdsestraat aangebrachte gevelsteen, die na de sloop van de huizen aldaar is verdwenen.
Vereniging Stille Omgang
Dossier

1974 t/m 1985

Bij de sloop van de woningen aan de Beurdsestraat is de steen zodanig beschadigd en in stukken uiteengevallen, dat deze naderhand, (medio juli 1966) is afgevoerd naar het stort.
Opschift: 'Ter herinnering aan den Ommegang AD MCMXV en de groote devotie tot de H. Maagd door de bewoners dezer straat getoond'.
Stadsarchief (dossier 6324)
Artikelen
1916

Redactie

Een merkwaardige gedenksteen
De Katholieke Illustratie 19 februari 1916