afb. A.F.A.M. Wetzer, 10 oktober 2008

Gevelsteen

Bethaniestraat 2


Geneeskundig gesticht
Reinier van Arkel
Afdeling - mannen
Dit gebouw werd in 1744 gesticht
als kazerne + in 1924 verbouwd
tot woningen voor onvolkomen
gezinnen + en in 1936 verbouwd
tot uitbreiding van dit gesticht