afb. Ton de Klein, 25 april 2022

Joodse oorlogsslachtoffers

laatste woonadres: Verwersstraat 60
struikelstenen: 2022

Bewoner(s)

Gezin Spiero-Salomons

Aron Max Spiero, 's-Hertogenbosch 19 december 1919 - Midden-Europa 28 februari 1945 (25)
Bloemine Salomons, Amsterdam 22 januari 1918 - Midden-Europa 28 februari 1945 (27)

Gezin Weijl-Spiero

Frits Michel Weijl, 's-Hertogenbosch 25 maart 1910 - Auschwitz 28 augustus 1942 (32)
Wilhelmina Sophia Spiero, 's-Hertogenbosch 30 november 1909 - Auschwitz 26 september 1942 (32)
Literatuur en bronnenpublicaties

Ren Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 396, 398

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 252, 253

n: vermelding in een voetnoot