afb. A.F.A.M. Wetzer, 8 december 2020

Joodse oorlogsslachtoffers

laatste woonadres: Ophoviuslaan 126
struikelstenen: 15 juni 2018

Bewoner(s)
joodsmonument.nl
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 394-395

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 227

n: vermelding in een voetnoot