afb. Ton de Klein, 21 oktober 2020

Joodse oorlogsslachtoffers

laatste woonadres: Enckevoirtstraat 26
struikelstenen: 25 oktober 2020

Bewoner(s)
joodsmonument.nl
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 392-393, 394-395

n: vermelding in een voetnoot