afb. A.F.A.M. Wetzer, 10 december 2020

Joodse oorlogsslachtoffers

laatste woonadres: Boterweg 30
struikelstenen: geen

Bewoner(s)
joodsmonument.nl
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 396-397

n: vermelding in een voetnoot