afb. 6 mei 2021

Joodse oorlogsslachtoffers

laatste woonadres: Achter het Stadhuis 10
struikelstenen: 6 mei 2012

Bewoner(s)
joodsmonument.nl
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 394-395

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 227

n: vermelding in een voetnoot