afb. A.F.A.M. Wetzer, 17 april 2004

De Prekerspoort

Predikheerenpoort

Geschiedenis
1419 Op 13 april breekt er een grote stadsbrand uit, waardoor o.a. het Predikherenklooster grote schade oploopt.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch