afb.

Van Deventhergasthuis

stichtingsdatum: 9 november 1514
locatie: BethaniŰstraat

Op deze afbeelding van omstreeks 1925 zien wij de poort van het voormalige Van Deventhergasthuis met enkele hovenierswoningen. Dit gasthuis werd door Hendrik Proening van Deventher bij zijn laatste wil op 9 november 1514 gesticht voor zes oude mannen, die eens per week de rozenkrans moesten bidden voor zijn zielerust. Het gasthuis was eerst gehuisvest in de Waterstraat en werd later overgebracht naar een huis op het St.-Jacobskerkhof, waar het omstreeks 1600 werd opgeheven; het pand werd later gesloopt. De natuurstenen korfbogige ingangspoort, gedekt door een uitgekraagde boog op kopjes, waarop twee renaissance-balusters met leeuwtjes (een afgebroken), bleef behouden. Omstreeks 1930 is de poort in de tuin van het Noordbrabants Museum geplaatst.
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2 (1975) 84
Coopmans
39
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vˇˇr 1629 (1964) 39
Inventaris
Stadsarchief (281)
Sasse van Ysselt II

Het van Deventher's Gasthuis

60
61
62
Noten
1.Mr. Bondam Inventaris enz. p. 54, charter no. 70.
2.Zijne vrouw was Catharina van den Staeke, dochter van Nicolaas Wouterszn, van wie hij geene kinderen naliet.
3.Id. uit eene Bossche Schepenakte van 1565, staande in Reg. no. 213 f. 323 vso, vermits daarin gesproken wordt van certae camerae atque fundi, olim Henrici de Daventhria, filii Gerardi de Daventhria, siti in Buscoducis inter pontem, dictum Lombartsche brugge et inter pontem, dictum Loeffsche brugge contigue juxta hereditatem olim Johannis Monicx, dehinc Mathiae Stooters.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 60-62
Sasse van Ysselt III

Het van Deventhersgasthuis

48
49
Noten
1.Hun andere zoon was Gerard Proening van Deventher, die huwde met Elisabeth Ketelaers Aelberts dr., waardoor hij stamvader werd van de hiervoren reeds genoemde Proening's van Deventher.
2.Zie Deel II p. 61.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 48-49
Verdwenen stadsbeelden

Riante woningen op de plek van Middeleeuwse stadswijk

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad dinsdag 17 maart 1998
Artikelen
1910

Sasse van Ysselt

Oudtijds in de Waterstraat, later overgebracht naar een huis in de Windmolenbergstraat
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II 60
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Riante woningen op de plek van Middeleeuwse stadswijk
Brabants dagblad dinsdag 17 maart 1998 (foto)
 
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vˇˇr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
Stadsrekeningen
1615 Kapittel 15.
De voorgevel aan Deventers Gasthuis gebouwd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1225
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 355

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 527

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 193

n: vermelding in een voetnoot