Sint Maartensgasthuis

stichtingsdatum: 1662

Geschiedenis
1855 Het St. Maartens-gasthuis; sedert jaren bestaat dit gasthuis niet meer en is daarom slechts een fonds over, waaruit tegemoetkomingen in geld aan behoeftigen verleend worden.
Bron: Verslag van den toestand der gemeente 's Hertogenbosch over 1855 (1855) 55
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 360

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 529

n: vermelding in een voetnoot