Sint Eloysgasthuis

stichtingsdatum: 5 december 1394
locatie: Orthenstraat

Op 5 december 1394 werd dit gasthuis door Wouter van Oeckel met instemming van zijn vrouw Margaretha gesticht. Hij bestemde toen bij testament een aan hem toebehorend erf in de Orthenstraat met de hierop gebouwde St.-Eloyskapel tot verblijf van zeven behoeftige vrouwen; familieleden van Coenraad van Driel zouden de voorkeur hebben.
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vˇˇr 1629
Sasse van Ysselt

Het St Eloysvrouwengasthuis

558
559
Noten
1.In 1519 (Reg. no. 118 f. 33) was het door Pieter, zoon van Wouter Symonszn verkocht aan Cornelis, zoon van Anthonis Berthoutszn van Baerdwyck, welke het in 1521 (Reg. no 121 f. 368 vso) weder verkocht aan den priester mr. Henrick Fabri van Baerdwyck, die het nog hetzelfde jaar (Reg. no. 121 f. 262) verkocht aan Wouter van Doremaelen Janszn, priester; het werd alstoen gezegd te staan tusschen dat van Lucas van Erp ex uno en dat van Fenne wed. van Petrus van Liebergen ex alio.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 558-559
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vˇˇr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 362

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 527

n: vermelding in een voetnoot