Sint Anthoniusgasthuis

locatie: Diepstraat

Deze instelling ontleende haar naam aan haar ligging nabij de Antoniuskapel.
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Sasse van Ysselt

Het St. Anthonisgasthuis

70
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 70-70
Van der Heijden en Molhuysen

1361

Bij testament van Jan Toenys Vinschot wordt in het jaar 1361 het Sint Anthoniusgasthuis voor zes arme vrouwen in de Diepstraat gesticht. Ook behoeftige pelgrims kunnen er voor n of twee nachten blijven.
Kroniek van 's-Hertogenbosch (1981) 20
Artikelen
1987

H.R. Wolf

De archieven van de particuliere gasthuizen te Den Bosch 1302-1811
Centraal bureau Godshuizen/Archief Godshuizen (Den Bosch 1987)
 
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 362

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 525-526

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 157

n: vermelding in een voetnoot