Smitsgasthuis

stichtingsdatum:

De grondslag voor dit gasthuis werd gelegd door Philippus Herman Coenenzoon en zijn vrouw Lismoedis, die het eerst de gedachte aan de stichting van een gasthuis opvatten en hiervoor in hun testament renten en pachten aanwezen. Zij waren de zwager en zuster van de smid, Hendrik van Vessem. Deze participeerde met zijn vrouw Gudela van de Poel in de stichting en voltooide haar na de dood van Lismoedis. Bij testament van 20 juni 1420 doteerde hij het gasthuis met een huis en erf in de Berewoutstraat en met pachten.
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 354

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 531

n: vermelding in een voetnoot