Roelofs Herpensgasthuis

stichtingsdatum: 1449

Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 528

n: vermelding in een voetnoot