Johan van Sambeekgasthuis

stichtingsdatum: 15 november 1612
locatie: Windmolenbergstraat

Dit gasthuis, ook het Godshuis Charitate genoemd, is op 15 november 1612 door Jan van Sambeeck in de Windmolenbergstraat voor twaalf mannen gesticht en bij zijn testament van 26 oktober 1617 verder gedoteerd.
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Sasse van Ysselt

Het van Sambeek's gasthuis

78
79
Noten
1.In eene andere Bossche Schepenakte heet dit huis de Strontpot. Francis Gulj, med. doctor te Helmond, als gehuwd met Johanna Catharina Coolen, verkocht in 1778 dit huis, waarvan toen gezegd werd, dat het stond in de Windmolenbergstraat nabij de Kapel en dat het door zijne vrouw gerfd was van Francis Coolen, haren oom.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 78-79
Artikelen
1987

H.R. Wolf

De archieven van de particuliere gasthuizen te Den Bosch 1302-1811
Centraal bureau Godshuizen/Archief Godshuizen (Den Bosch 1987)
 
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 353-354

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 531

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 85

n: vermelding in een voetnoot