Jenneke Hamersgasthuis

opgericht: 2 maart 1582
locatie: Het Batenpoirtken achter het stadhuis

Jenneke Hamers, dochter van Huybert Hamers, had op 26 april 1570 van de hertog van Brabant verlof gekregen een vrouwengasthuis op te richten, waartoe zij overging op 2 maart 1582. De gebouwen, welke zij tot gasthuis voor acht vrouwen bestemde, waren haar acht 'cameren', staande en gelegen in een straatje, genoemd het 'Batenpoirtken'.
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 367-368

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 528

n: vermelding in een voetnoot