Jan van de Wielsgasthuis

stichtingsdatum: 29 april 1547
locatie: Vughterdijk

Het Van de Wielsgasthuis, dat op 29 april 1547 gesticht werd door Jan van de Wiel en zijn vrouw Barbara de Cock. Dit gasthuis bestond uit een zevental' cameren' op de Vughterdijk 'Achter de Gulden Clock'. Het was bestemd voor zeven schamele en armen echtparen, die familie moesten zijn van de stichters.
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 368

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 532

n: vermelding in een voetnoot