afb. A.F.A.M. Wetzer, 26 augustus 2007

Jan Schildersgasthuis

stichtingsdatum: 22 augustus 1500
locatie: Gasthuispoort

Jan Schilder, raad der stad, stichtte dit gasthuis op 22 augustus 1500 op de Uilenburg, waartoe hij bestemde twee aldaar gelegen huizen met daarbij behorende gronden, plaatsen en erven. De bewoonsters ervan zouden weduwen of maagden zijn en wel vier van zijn vaders en vier van zijn moeders zijde.
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Vermelding

Resoluties van de Raad van State

543
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 366

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 531

n: vermelding in een voetnoot