Papenhulst 27-25

Jan Moonsgasthuis

Van deze instelling is de stichtingsbrief evenals van vele andere gasthuizen niet meer bekend. Volgens Van Oudenhoven zou het gasthuis in 1400 gesticht zijn op de Papenhulst en wel door Jan Monys en Alida, zijn huisvrouw, voor twaalf oude mannen. Van Sasse van Ysselt duidt de ligging op de Papenhulst meer nauwkeurig aan, als hij zegt, dat het gasthuis lag naast de 'tegenwoordige Normaalschool' in de richting van de Clarastraat en wel op de grond van de huizen, welke in zijn tijd de nrs. 25 en 27 hadden. Thans staat hier het gebouw van de kweekschool Concordia.
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Sasse van Ysselt

Het Jan Moons Mannengasthuis

535
536
Noten
1.Zij werden geboren uit zijn huwelijk met Jonkvr. Johanna van Breugel.
2.Men zie over hem Dl. I blz. 150 en noot 1.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 535-536
Artikelen
1987

H.R. Wolf

De archieven van de particuliere gasthuizen te Den Bosch 1302-1811
Centraal bureau Godshuizen/Archief Godshuizen (Den Bosch 1987)
 
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
Adresboeken
Papenhulst 27
Papenhulst F 100 (????)
Papenhulst F 102a (1880)
Papenhulst 27 (1909)
1910J.C. van de Rijdt (tapper, bierbottelaar)
Papenhulst 25
Papenhulst F 100 (????)
Papenhulst F 102 (1880)
1881J.J. Ras (tapper) - wed. M. Tijdgat en zoon (pianofabriekanten)
1908J.C. van de Rijdt (tapper, bierbottelaar)
Papenhulst 25 (1909)
1910J.C. van de Rijdt (tapper, bierbottelaar)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 353

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 530

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 85

n: vermelding in een voetnoot