afb. L. van Valkenburg (1858-1921)

Hester van Grinsven

stichtingsdatum: 1651
locatie: Diepstraat

Mannen- en vrouwengasthuis van Hester van Grinsven.
~~~
No. 60 (magazijnen) Minuutplan 1832 Sectie H
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1660
Gasthuis van Hester van Grinsven
1832
Het Maagdenhuis
Nummer 60 op Minuutplan 1832 Sectie H.
1832
Huis van Gemert
Nummer 61 op Minuutplan 1832 Sectie H.
Artikelen
1885

M.A. Snoeck

Oorkonden betreffende de stichting Hester van Grinsven
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 3 (1885) 13-20, 37-40, 41-43
 
1908

Th. Goossens

Stichting "Hester van Grinsven"
Taxandria 15 (1908) 249-258
 
1910

Th. Goossens

Stichting "Hester van Grinsven"
Taxandria 17 (1910) 341-344
 
1916

Th. Goossens

De stichting van Hester van Grinsven. Het recht der geheele familie verdedigd tegen G. v.d. E. door Th. Goossens
(St Michiels-Gestel 1916) I
 
1916

Th. Goossens

De stichting van Hester van Grinsven. Het recht der geheele familie verdedigd tegen G. v.d. E. door Th. Goossens
(St Michiels-Gestel 1916) II
 
1916

G. v.d. Elzen

De stichting van Hester van Grinsven. Het recht der naaste familie verdedigd tegenover Prof. G. door G. v.d. E. (vervolg)
(s.l. 1916)
 
1983

A.H. van Drunen

Het Maagdenhuis
Van Bos tot Stad ('s-Hertogenbosch 1983) 146
 
Geschiedenis
1651 In 1426 kocht de Commanderij van Gemert van de Duitse Orde een huis in de 'Dyepstraat', dat kort nadien verbouwd werd. In 1638 kwam het huis in bezit van Pieter Donck, wiens weduwe het twintig jaar later verkocht aan de fundatie van Hester van Grinsven. Het pand werd in 1660 verbouwd tot gasthuis, of beter gezegd tot twee gasthuizen, waarvan er een werd bestemd voor zeven oude vrouwen, de ander voor vijftien oude mannen. De stichting van twee gasthuizen was overeenkomstig de wil van Hester van Grinsven, die dat in 1651 bij testament bepaald had.
Bron: Van Bos tot Stad
~~~
Hester van Grinsven sticht per testament twee gasthuizen, één voor mannen en één voor vrouwen. In het testament is de bepaling opgenomen dat de huizen 'onder het Spaanse gebied' moeten worden opgericht, hetgeen tot moeilijkheden leidt. Het is er de oorzaak van dat de daadwerkelijke stichting een paar jaar op zich laat wachten.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1659 De twee gevelstenen die in 1659 bij de verbouwing tot Gasthuis boven de twee ingangspoorten werden aangebracht zijn ingemetseld in de tuinmuur van het Noordbrabants Museum.  
Literatuur en bronnenpublicaties

Th. Goossens, 'Stichting „Hester van Grinsven”' in: Taxandria (1908) 249-258, 283-287; (1910) 341-343; (1912) 186-200

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 356-358, 368

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 37

A. van Sasse van Ysselt, 'Akten, betreffende de Bossche familie Tielmans, zich noemende Van Breugel en hare verwantschap met Hester van Grinsven' in: Taxandria (1918) 109-114

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 527-528

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 85, 86, 90, 134

n: vermelding in een voetnoot