afb. A.Oltmans, 1838

Hendrik van Neijnselgasthuis

locatie: Hinthamerstraat 92

Dit huis moet gelegen hebben tussen het perceel, waarop nu het gebouw van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap staat, en het straatje in de Boerenmouw.
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Sasse van Ysselt

Het Neynsels gasthuis

165
166
167
Noten
1.Men zie hunne genealogie In Taxandria XIV p. 290, waaraan nog is toe te voegen, dat de vader van den daarin genoemden stamvader was Tyelman van Campen; dat Maarten van Campen ook nog tot kinderen had Goeswijn, Jan en Sophia van Campen; dat de vrouw van Johan van Campen Aertszn heette Snoecx (wier moeder was Yda van Driel Goossensdr) en dat jonker Arndt of Arnoult van Campen, die blijkens eene Bossche Schepenakte van 1642 (Reg. n 387 f. 598) de zoon was van Johan van Campen Aertszn, in 1659 had een zoon Johan Christiaan.
2.Deel I p. 436.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 165-167
Van der Heijden en Molhuysen

1345

19
Kroniek van 's-Hertogenbosch (1981) 19
Artikelen
1994

N.N.

Van Neynselstichting
('s-Hertogenbosch 1994)
 
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
Stadsrekeningen
1567 Kapittel 13.
Geheime teruggave van niet betaalde accijns op het bier.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1568-1700. Deel 2, blz 799
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 361-362

W.J.F. Juten, 'Het Neynsels-gasthuis te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1901) 253-255, 287

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 530

n: vermelding in een voetnoot