Gijsbert van den Broeckgasthuis

stichtingsdatum: 19 juni 1464
locatie: St. Jorisstraat

Dit gasthuis werd op 19 juni 1464 door Gijsbert van den Broeck, raad der stad, met instemming van zijn vrouw Beatrix van den Heuvel gesticht en wel voor zeven arme mannen en een dienstmaagd. Tot het gasthuis dienen een huis met erf en tuin, gelegen in de St. Jorisstraat nabij de stenen brug en voormalig eigendom van wijlen Stephan van den Broeck.
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Sasse van Ysselt

Het Gasthuis van Gijsbert van den Broeck

365
Noten
1.Men zie over hem en zijn geslacht Taxandria VI blz. 109 en blz. 161 en vlgd.; XV blz. 35, alsmede M. Balen Beschrijving van Dordrecht.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 365-365
Artikelen
1987

H.R. Wolf

De archieven van de particuliere gasthuizen te Den Bosch 1302-1811
Centraal bureau Godshuizen/Archief Godshuizen (Den Bosch 1987)
 
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 353, 365

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 526

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997)

n: vermelding in een voetnoot