Catharina Catersgasthuis

opgericht: vr 1607
locatie: St. Jacobstraat

Dit gasthuis voor vier vrouwen werd door Catharina Caters in de St. Jacobstraat opgericht vr 1607, want het is bekend, dat over 1607-1608 de rekening van deze instellingen werden nagezien.
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 365-366

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 527

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 86

n: vermelding in een voetnoot